معمار روابط اقلیم کردستان عراق با ترکیه | فراتاب
آخرین اخبار

معمار روابط اقلیم کردستان عراق با ترکیه

RSS
د.صالح ملاعمر عیسی | نیچیروان بارزانی معمار اصلی تبدیل تنشها به یک رابطه مستحکم با ترکیه است، روندی که با همراهی اردوغان در این سالها به پیش رفته است
ویدیو
کیوسک
کتاب