بارزانی و اردوغان | فراتاب
آخرین اخبار

بارزانی و اردوغان

RSS
د.صالح ملاعمر عیسی | نیچیروان بارزانی معمار اصلی تبدیل تنشها به یک رابطه مستحکم با ترکیه است، روندی که با همراهی اردوغان در این سالها به پیش رفته است
ویدیو
کیوسک
کتاب