فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان | فراتاب
آخرین اخبار

فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

RSS
گزارش مراسم اختتامیه:
گروههای برگزیده در بخشهای مختلف؛ اجرای گروهی برتر، موسیقی برتر، چوپی‌کیش برتر، هنرمند خردسال برتر، لباس برتر، گروه برگزیده از نگاه ببیندگان و... با اهدای لوح و نشان جشنواره و جایزه نقدی به شرخ ذیل معرفی و تقدیر شدند.
ویدیو
کیوسک
کتاب