آخرین اخبار

بدهی خارجی بلند مدت ایران

RSS
بدهی‌های خارجی ایران در پایان خردادماه سال جاری نسبت به نخستین سال ماه پنج درصد کاهش داشته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب