آخرین اخبار

سهمینه بندی بنزین

RSS
وزیر نفت:
وزیر نفت گفت: درباره سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی کردن قیمت این فرآورده تصمیمی اتخاذ نشده و به ما ابلاغ نشده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب