آخرین اخبار

محمد بختیار خلیقی

RSS
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان:
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان گفت: صاحبان انبار هرچه سریعتر در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالاها ثبت نام اقدام کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب