درآمد خانوارهای ایرانی | فراتاب
آخرین اخبار

درآمد خانوارهای ایرانی

RSS
"درآمد ۴۳ میلیون تومانی و نرخ ۱۹.۳ درصدی افزایش هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته"، ارقامی است که مرکز آمار اعلام کرده که چند اقتصاددان‌ به بررسی چند و چون آن پرداخته‌اند.
ویدیو
کیوسک
کتاب