مدیر عامل بانک صاردات | فراتاب
آخرین اخبار

مدیر عامل بانک صاردات

RSS
مدیرعامل بانک صادرات با اعلام فروش ۸۸۰ میلیارد تومان از اموال مازاد این بانک از سال گذشته تاکنون تعداد اموال باقی‌مانده را ۱۸۱۷ رقبه به مبلغ حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب