مظهری خالقی | فراتاب
آخرین اخبار

مظهری خالقی

RSS
دکتر اسعد اردلان
به همان نسبت که صدای خالقی و رفتارش در شنونده و بیننده انگیزه و عشق می آفریند، نوستالژی دور از خانه زیستن را نیز با همه ابعاد آن منتقل می کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب