آخرین اخبار

روابط اقتصادی آمریکا و بریتانیا

RSS
آمریکا به توافقات با انگلیس در دوران پسا برگزیت چشم دوخته است.
تعداد بیشماری از کارشناسان تجاری می گویند توافقات تجاری انگلیس و آمریکا به سالها مذاکره نیاز خواهد داشت
ویدیو
کیوسک
کتاب