حذف 4 صفر از پول ملی | فراتاب
آخرین اخبار

حذف 4 صفر از پول ملی

RSS
رییس اتاق بازرگانى تهران تاکید کرد؛
رییس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به موضوع حذف ٤صفر از پول ملى تاکید کرد: اجراى این سیاست بدون انجام اصلاحات اقتصادى موثر نیست.
ویدیو
کیوسک
کتاب