همایش های ملی مرکز آموزش مدیریت دولتی | فراتاب
آخرین اخبار

همایش های ملی مرکز آموزش مدیریت دولتی

RSS
در شهر اراک و با محوریت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد:
برگزاری همایش ملی از همایشهای پنج گانه کنگره بین المللی آموزش مدیران و کارکنان دولت با عنوان«خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت»
ویدیو
کیوسک
کتاب