آخرین اخبار

مرکز آموزش مدیریت دولتی

RSS
دکتر زهرا احمدی پور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی در گفت و گو با فراتاب:
گزارش فراتاب از غرفه مرکز آموزش مدیریت دولتی
در شهر اراک و با محوریت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد:
برگزاری همایش ملی از همایشهای پنج گانه کنگره بین المللی آموزش مدیران و کارکنان دولت با عنوان«خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت»
خانم دکتر احمدی پور رئیس سازمان آموزش مدیریت دولتی به فراتاب گفت:
ویدیو
کیوسک
کتاب