آخرین اخبار

طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد

RSS
معرفی کتاب
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.
ویدیو
کیوسک
کتاب