آخرین اخبار

جیم کری

RSS
وقتی هنر و سیاست به هم می رسند
به نظر می رسد کمدین معروف کانادایی برای اظهار دیدگاه های سیاسی خود راه جدیدی را پیدا کرده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب