آخرین اخبار

بحران در شورای همکاری خلیج فارس

RSS
امیل نخله
دونالد ترامپ عامل فجایع این روزهای خاورمیانه نیست، اما فقدان دیپلماسی مشخص آمریکا حاکی از سیاست ناکارآمد ترامپ در خاورمیانه می باشد.
ویدیو
کیوسک
کتاب