اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان | فراتاب
آخرین اخبار

اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

RSS
اعلام موضع اتاق بازرگانی ایران و آلمان در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران
رای شرکت‌های اروپایی حفظ روابط اقتصادی با ایران بسیار سخت خواهد شد. بعلت در هم تنیدگی اقتصاد در سطح بین‌المللی و فعالیت های زیاد بویژه شرکت های آلمانی در ایالات متحده آمریکا این شرکت ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر تحریم های این کشور هستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب