آخرین اخبار

عادی سازی روابط اروپا با روسیه

RSS
واشنگتن نسخه ای از روسیه در اختیار اروپا گذاشته است و به نظر میرسد اروپا بدون توجه به رفتار روسیه و تهدید اروپا توسط واشنگتن، به آن نسخه عمل میکند.
ویدیو
کیوسک
کتاب