مستمری بگیر | فراتاب
آخرین اخبار

مستمری بگیر

RSS
بر اساس ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی، مبنای محاسبه مستمری، متوسط دستمزد مشمول کسر حق بیمه ٢ سال آخر خدمت است و آن چه محل بحث بوده موضوع دستمزد مستمر و غیرمستمر بوده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب