آخرین اخبار

تخلف پزشکی

RSS
رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد 
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: قصور پزشکی در سال گذشته (1396) برای 2 هزار و 746 پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی، محرز شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب