آخرین اخبار

تلاش پوتین برای جلب رضایت همزمان ایران و اسرائیل در سوریه

RSS
اکنون ‏تهران با دیده ناامیدی به اقدامات روسیه نگاه می کند. با توجه به تعامل و مذاکره روسیه با رقبای ایران، تشدید احساسات ضد روسی در ایران قابل ‏درک است؛ چرا که هنوز بی اعتمادی عمیق تاریخی آن ها ‏نسبت به روسیه از بین نرفته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب