آخرین اخبار

واسیلی نبنزیا

RSS
نماینده روسیه در سازمان ملل خبر داد
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد که ریاست دوره ای شورای امنیت در ماه ژوئن را بر عهده دارد، گفت این شورا در ۱۹ ژوئن (۲۹ خردادماه ) درباره قطعنامه ۲۲۳۱ مرتبط با برجام نشست خواهد داشت.

ویدیو
کیوسک
کتاب