سید محمد غرضی | فراتاب
آخرین اخبار

سید محمد غرضی

RSS
محمد غرضی با یادآوری اینکه ملت ایران جان، مال و حیثیت خود را در راه امام خمینی( ره) هزینه کرد، لزوم حفظ حرمت بیت امام خمینی (ره) را رسالت همه مردم ایران برشمرد.

ویدیو
کیوسک
کتاب