کارلوس کی روش | فراتاب
آخرین اخبار

کارلوس کی روش

RSS
جمله کارلوس کی روش در مصاحبه با سایت فدراسون فوتبال بازتاب زیای داشته است.
آقایان وقتی سرمربی، توقع اردوهای 2، 3 ماهه داشتند
سایت فدراسیون فوتبال نوشت: سرمربی تیم ملی ایران می گوید به انتقادهای نادرست اهمیت نمی دهم. با رهبری قدرتمندانه، با تمام قدرت و تعهدم همیشه از بازیکنانم دفاع کرده ام و مطمئن هستم آنها کارشان را به خوبی انجام می دهند.
ویدیو
کیوسک
کتاب