میشاییل کلور برشتولد | فراتاب
آخرین اخبار

میشاییل کلور برشتولد

RSS
سفیر آلمان در دیدار با رییس شورای شهر تهران:
سفیر آلمان بااستقبال از همکاری با تهران در زمینه های مختلف گفت: فرصت های همکاری زیادی با تهران وجود دارد و ما کاملا آماده ایم تا در زمینه فناوری وتجربه شهر تهران را حمایت کنیم.
ویدیو
کیوسک
کتاب