آموزش عالی ایران | فراتاب
آخرین اخبار

آموزش عالی ایران

RSS
شباهت‌های آموزش عالی ایران با جهان!
طی سال‌های اخیر پدیده مدرک گرایی روز به روز در جامعه ما شیوع پیدا کرده، بطوریکه رشد قارچ گونه مراکز و واحدهای دانشگاهی که از آنها به عنوان کارخانه تولید مدرک یاد می شود، در کشور ما بسیار مشهود بوده است. همه اینها در حالی است که آمار بالای بیکاری در بین فا
ویدیو
کیوسک
کتاب