مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور | فراتاب
آخرین اخبار

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور

RSS
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: کودکان زیر دو سال اگر رابطه عاطفی با مادر داشته باشند  بهتر است در کنار مادران خود در زندان زندگی کنند؛ در غیر اینصورت بهتر است که این کودکان تحویل بهزیستی شده و در شیرخوارگاه ها نگهداری شوند .
ویدیو
کیوسک
کتاب