دیدار اردوغان و ترزا می | فراتاب
آخرین اخبار

دیدار اردوغان و ترزا می

RSS
اردوغان ارتش را پاکسازی کرده، از قدرت قوه قضاییه کاسته و قشر دانشگاهی را از درون تخطئه کرده است. اردوغان اینک نگاه خود را به سمت جامعه مدنی دوخته و گفتگوی آشکار را به زعم خود نشانه تهدید می داند.
ویدیو
کیوسک
کتاب