رئیس مجمع واردات | فراتاب
آخرین اخبار

رئیس مجمع واردات

RSS
رئیس مجمع واردات:
رئیس مجمع واردات با بیان اینکه ارز 4200 تومانی بگیر و نگیر دارد، گفت: نمی‌توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در صف ارز 4200 تومانی هستیم و معلوم نیست که چه زمان آن را دریافت خواهیم کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب