تعدیل نیرو | فراتاب
آخرین اخبار

تعدیل نیرو

RSS
در چند ماه اخیر سایه تعدیل و اخراج از شهرداری و سازمان های تابعه به کابوسی برای کارمندان این سازمان تبدیل شده و دهها تن از نیروها پس از تعدیل در مقابل ساختمان شهرداری و شورا هر روز به اعتراض به این روند می پردازند.
ویدیو
کیوسک
کتاب