سازمان فضایی ناسا | فراتاب
آخرین اخبار

سازمان فضایی ناسا

RSS
بررسی مجدد اطلاعات به دست آمده از طریق فضاپیمای گالیله در مورد یکی از قمرهای سیاره مشتری نشان می دهد که ممکن است در این سیاره آب وجود داشته باشد.
ویدیو
کیوسک
کتاب