فرهنگ استراتژیک روسیه | فراتاب
آخرین اخبار

فرهنگ استراتژیک روسیه

RSS
نایف ال روحان
برنامه فضایی روسیه، بازتاب فرهنگ استراتژیک این کشور و عامل تعیین‌کننده آن است. پروژه‌های فضایی آن غرور و ملی‌گرایی را افزایش می‌دهد و تلاش‌های مکرر خود را به‌عنوان یک رهبر قوی و ضروری جهانی سیاسی بازنویسی می‌کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب