رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران | فراتاب
آخرین اخبار

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران

RSS
بعد از گذشت 4 سال؛
هنوز سرانجام احداث بیمارستان رویان که قرار بود نخستین بیمارستان سلول درمانی ایران با همکاری شهرداری تهران و وزارت بهداشت باشد، بعد از گذشت 4 سال مشخص نیست.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران مطرح کرد:
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، گفت: تنها راه خارج شدن مرکز شهر از ماشین‌ محور بودن، ایجاد پیاده‌راه در مراکز شهر تهران است.
ویدیو
کیوسک
کتاب