مخازن جمع آوری زباله | فراتاب
آخرین اخبار

مخازن جمع آوری زباله

RSS
رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد:
پروژه غنی سازی شبکه پایش آلودگی هوا و صدا با استفاده از حس گرهای متحرک به صورت پایلوت برای اولین بار در منطقه 2 شهرداری تهران اجرا می شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب