کاندیدای شهرداری | فراتاب
آخرین اخبار

کاندیدای شهرداری

RSS
سرانجام بعد از روزها قرار است فردا اعضای شورای شهر تهران، شهردار تهران را انتخاب کنند و تهران از حدود یک ماه بدون شهردار، رهایی یابد.
کاندیدای شهرداری تهران:
سمیع الله حسینی مکارم با حضور در شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران به ارائه گزارش برنامه های خود برای تصدی گری شهرداری تهران پرداخت.
ویدیو
کیوسک
کتاب