نرخ مشاركت اقتصادي | فراتاب
آخرین اخبار

نرخ مشاركت اقتصادي

RSS
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در سال های یاد شده از 24 به 25.4 درصد رسید
نرخ مشارکت اقتصادی در کشور از سال 1392 تا 1396 از 37.6 به 40.3 درصد افزایش یافته که بیانگر افزایش تقاضا برای یافتن شغل در بازار کار است.
ویدیو
کیوسک
کتاب