خروج منابع ارز | فراتاب
آخرین اخبار

خروج منابع ارز

RSS
عباس مثنوی
کسب درآمد از محل حفظ گردشگر داخلی و جذب گردشگر خارجی از عوامل مهم حرکت به سمت توسعه و نیاز اساسی کشور است . در این مطلب به بیان عواملی می پردازیم که موجب هدر رفت پتانسیل گردشگری در ایران شده است .
ویدیو
کیوسک
کتاب