سمیع‌الله حسینی مکارم | فراتاب
آخرین اخبار

سمیع‌الله حسینی مکارم

RSS
با مشخص‌شدن اسامی سید محمدعلی افشانی و سمیع‌الله حسینی مکارم دو گزینه نهایی شهرداری تهران در جلسه روز گذشته شورا، جلسات اعضا با دو گزینه آغاز شده است و این در حالی است که افشانی برای راه یابی به این مرحله رای بیشتری را از آن خود کرد.
سرپرست شهرداری تهران خبر داد،
سرپرست شهرداری تهران، گفت: 15 روز طرح ترافیک جدید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا اگر برای کسی مشکلی پیش آمد نسبت به حل آ‌ن اقدام کنیم.
سرپرست شهرداری تهران عنوان کرد:
سرپرست شهرداری تهران با اشاره به اینکه در خط 6 مترو شاهد پیشرفت 90 درصدی هستیم، گفت: تمام ایستگاه های این خط تا پایان سال افتتاح می‌شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب