شاعران کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

شاعران کرمانشاه

RSS
دکتر محمد یعقوبی
اشعار کردی کلهری پرتو بسان لباسهایی زربفت هستند که بر تن زبان پوشیده شده و دینامیسمی بی توقف است که وظایف موسیقایی و دلالی و معنی شناسی واژگانش در خدمت وسیعتر کردن عرصه و فضای شعری او هستند.
اردشیر پشنگ
تاثیر فلسفه زندگی و نگاه پرتو به روابط انسانی از رازهای مانایی در میان مردم است
یادداشتی بر کتاب «خواب های خانقین» اثر جلیل آهنگرنژاد
ویدیو
کیوسک
کتاب