حمید حشمدار | فراتاب
آخرین اخبار

حمید حشمدار

RSS
با مشارکت 42 گروه مردم نهاد در تهران برگزار شد:
دکتر حمید حشمدار – مدیرعامل مرکز گفتمان صلح برای همه
متن سخنرانی د.حمیدحشمدار در مجمع اقلیت‌های سازمان ملل متحد در ژنو
با حضور شخصیت های علمی و مذهبی برجسته جهان اسلام برگزار شد:
با حضور مدیران فراتاب و مرکز صلح برای همه در سفارت عراق روی داد:
دکتر قادری مدیرعامل شهرآفتاب در نخستین جلسه سال 97 خبر داد:
ویدیو
کیوسک
کتاب