اورامان گردشگری کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

اورامان گردشگری کرمانشاه

RSS
بهزاد خالوندی
"هنوز معدود روستاهایی به ویژه در منطقه اورامانات یافت می شوند که به دلیل صعب العبوری و یا دروی از دسترسی برنامه ریزان، از گزند این تخریب ها در امان مانده اند و بافت تاریخی و طبیعت زیبای آن ها هنوز حفظ شده است"
ویدیو
کیوسک
کتاب