منبیج عرصه درگیری آمریکا و ترکیه | فراتاب
آخرین اخبار

منبیج عرصه درگیری آمریکا و ترکیه

RSS
متین گورکان
اگرچه اخیراً با وجود اقدامات بازیگرانی از جمله اسرائیل، ترکیه و آمریکا، وضعیت سوریه تنش آمیز شده، اما تاکنون صرفاً به جنگ های لفظی بین طرفین محدود بوده است؛ این رویدادها نشانه خوبی برای پایان ماجرا نیستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب