دولت عراق | فراتاب
آخرین اخبار

دولت عراق

RSS
اردشیر پشنگ پژوهشگر مسائل خاورمیانه و امور عراق
اردشیر پشنگ
گمانه زنی ها درباره دوگانه عادل عبدالمهدی – برهم صالح برای نخست وزیری و ریاست جمهوری عراق
آزاد ولدبیگی
بررسی چگونگی تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرای دولت آتی عراق از طریق مکانیسم ها و مراحل قانونی
اردشیر پشنگ
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در انجام تغییرات گسترده در کابینه عراق، به نوعی قانون اساسی و عرف سیاسی حاکم بر این کشور را نقض کرده است چرا که عمل وی نه در چارچوب نظام پارلمانتاریستی -حاکم بر این کشور- بلکه در چارچوب نظامی ریاستی قابلیت اجرایی دارد!
ویدیو
کیوسک
کتاب