مهاجرت پرستاران | فراتاب
آخرین اخبار

مهاجرت پرستاران

RSS
قائم مقام سازمان نظام پرستاری ضمن اشاره به آنچه که "وضعیت معیشتی نامناسب پرستاران" خواند، درباره برخی استانداردهای ساعات کاری پرستاران توضیح داد.

ویدیو
کیوسک
کتاب