وتوی رئیس جمهور در نظام های ریاستی | فراتاب
آخرین اخبار

وتوی رئیس جمهور در نظام های ریاستی

RSS
آیا خواب آشفته سلطان اردوغان برای دموکراسی در ترکیه به واقعیت مبدل می‌شود؟
آنچه از اصول قانون اساسی جدید ترکیه بر می آید این انگاره را به ذهن متبادر می سازد که برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی تنها و تنها برای افزایش قدرت رئیس جمهور و شخصی سازی بیش از پیش قدرت در این کشور صورت گرفته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب