ایران یک بهانه است | فراتاب
آخرین اخبار

ایران یک بهانه است

RSS
لیندا السعافین
برقراری و بهبود روابط پنهانی بین اسرائیل و عربستان سعودی در راستای مقابله با ایران به عنوان تهدید مشترک است و تنها روش برای بهبود روابط دو کشور حل وفصل مسئله روند صلح اسرائیل – فلسطین است که طرح کوشنر به عنوان توافق نهایی در این راستا است.
ویدیو
کیوسک
کتاب