تاریخ چرا و چگونه مهم است؟ | فراتاب
آخرین اخبار

تاریخ چرا و چگونه مهم است؟

RSS
سجاد آتشبار
نوشته ي حاضر بر اهميت تاريخ در تحولات سياسي تاكيد مي كند. و تحليل سياسي موثر را تحليلي مي داند كه بر بسترهاي تاريخي تحولات توجه نمايد.
ویدیو
کیوسک
کتاب