رقابت ژئوپلیتیک | فراتاب
آخرین اخبار

رقابت ژئوپلیتیک

RSS
علیرضا علیپور
امروزه دو کشور ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه در یک جنگ نیابتی برای افزایش نفوذ و قدرت خود درگیر رقابت ژئوپلتیک هستند بنابراین امروزه تحولات یمن و لبنان عرصه و آوردگاه جنگ نیابتی بین دو کشور است.
ویدیو
کیوسک
کتاب