اصرار آمریکا بر باز مذاکره برجام | فراتاب
آخرین اخبار

اصرار آمریکا بر باز مذاکره برجام

RSS
بُنی کریستین
برهم زدن توافق هسته ای ایران از سوی آمریکا باعث خواهد شد که کره شمالی هرگز برسر میز مذاکره با واشنگتن حاضر نشود.
ویدیو
کیوسک
کتاب