وحدت عراق | فراتاب
آخرین اخبار

وحدت عراق

RSS
امید عزیزیان
ضمن رد دیدگاه کسانی که معتقدند دولت مرکزی عراق به سمت ثبات پیش میرود بر این باور است که نه تنها این دولت روندی با ثبات را در پیش نگرفته است بلکه باید خود را برای منازعه های شدید تر آماده کند
ویدیو
کیوسک
کتاب